Choć, pomaluj mój świat ekomural

– dołączamy do ogólnoświatowej kampanii: „PRZEKSZTAŁCAMY NASZ ŚWIAT”. Malujemy miasta ekologicznymi farbami antysmogowymi.

Fundacja EcoEvolution współpracuje z włodarzami miast, mediami i firmami, by wspierać korzystne dla zdrowia i środowiska rozwiązania. Malujemy EkoMurale. 

Naukowcy na całym świecie w laboratoriach, na uniwersytetach, a niektórzy w swoich garażach starają się odkryć przełomowe wynalazki, które pozwolą ludzkości odwrócić niekorzystne efekty zanieczyszczenia i ocieplenia klimatu. I części z nich się udało. Mają rozwiązania, które można natychmiast zastosować.

Bohater XXI wieku docenia moc małych kroków

A skoro są to małe kroki to i ty możesz je śmiało z nami zrobić. Dołącz do pierwszego projektu, który jednocześnie upiększa przestrzeń miejską i oczyszcza powietrze.

To sprawa o wadze światowej

„Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku.

Agenda to swoiste współczesne esperanto, integrujące pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych działania rządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Globalne wyzwania bowiem, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji i pojedynczego państwa.

Aby Cele mogły zostać osiągnięte, potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie. Biznes też musi aktywnie włączyć się w realizację Agendy.”

Link: Kampania 17 Celów

Tak zmieniamy świat:

Malujemy miasta ekologiczną farbą oczyszczającą powietrze,

Zmieniamy brudne ulice i blokowiska w galerię sztuki. Tworząc przyjazne dla mieszkańców przestrzenie.

Dzięki projektowi „Białe ściany” likwidujemy wyspy ciepła w zabetonowanej przestrzeni. Nowoczesna technologia pozwala nam przekształcić betonowe mury  w oczyszczający powietrze las. 1 mkw. pomalowanej powierzchni to odpowiednik 1 średniej wielkości drzewa.

Malując miasta na jasne kolory oczyszczamy powietrze, zmniejszamy temperaturę, oszczędzamy energię” .

Pamiętajmy, że

biale_ic1

Mniej drzew i skąpe wyspy zieleni powodują wzmożone parowanie z gruntu (ewapotranspirację). To natomiast może wywołać tzw. burze wtórne, które niosą ze sobą gwałtowne opady deszczu, co prowadzi do podtopień ulic i zalania budynków.

biale_ic2

Wiatr pomaga chłodzić centra miast, ale w wyniku gęstej zabudowy jest on blokowany. Powoduje to zagęszczenie szkodliwych substancji (CO2, TiO2, pyły zawieszone) i tym samym jest to kolejny element, który wpływa na zdrowie.

biale_ic3

W wyniku skrajnych upałów spowodowanych istnieniem wysp ciepła na świecie umiera nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi rocznie. Udary spowodowane zbyt wysoką temperaturą, skutkują uszkodzeniami narządów i w konsekwencji prowadzą do wielu przewlekłych i śmiertelnych chorób.

Jednym tchem można więc wyliczyć: straty finansowe, obniżenie komfortu i jakości życia mieszkańców, nieustanny wzrost efektu cieplarnianego. 

Ekomuarl: Kazimierz Deyba

Ekomural: urodziny Radia Zet

Zapraszamy do współpracy

Malujemy centra miast farbami antysmogowymi, by oczyścić powietrze, zmniejszyć temperaturę i zaoszczędzić energię. 

Paweł Lisowski prezes Fundacji EcoEvolution.org